ข่าวทั่วไป

สนง.พระพุทธศาสนา และ อบจ.นครฯ พิจารณาคัดเลือกให้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เดินทางไปประเทศอินเดีย

สำนักงานพระพุทธศาสนาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรรมราช ณ ประเทศอินเดีย และได้พิจารณาคัดเลือกให้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินทางไปสักการะบูชาสังเวชนียสถานสี่แห่ง พุทธสถานที่เกี่ยวข้อง และแม่น้ำคงคา พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อคุณค่าที่จะเกิดตามมาต่อสังคม และประเทศ ชาติ

TOP