ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.วีระพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และ รองศาสตราจารย ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธี พร้อมวางพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายเครื่องราชสักการเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ซึ่งมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP