ข่าวทั่วไป

อธิการบดี มวล. ต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา เครือข่ายครูรักถิ่น และสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เข้าคารวะสวัสดีวันครูดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคุณวิชาญ เชาวลิต เป็นผู้แทนเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา เครือข่ายครูรักถิ่น และสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสวันครู มอบผลผลิตจากท้องทะเล อ่าวทองคำท่าศาลา และร่วมหารือ ผลักดันอำเภอท่าศาลาเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ ซึ่งท่าศาลามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา เป็นแหล่งอาหารจากท้องทะเล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมสนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP