อธิการบดี มวล. ต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา เครือข่ายครูรักถิ่น และสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เข้าคารวะสวัสดีวันครู