ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา นั้น
 
บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายพันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP