ข่าวทั่วไป

รับสมัครร้านผลไม้ ณ โรงอาหาร 1 ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านผลไม้ ณ โรงอาหาร 1 จำนวน 1 ราย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673732-6 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงถึงวันที่ 25 มกราคม 2556

TOP