ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา "Walailak University International Conference on Asian Studies II" (WUICAS II)

สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา "Walailak University International Conference on Asian Studies II" (WUICAS II) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ "เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย" ประกอบด้วยการปาฐกถาหลัก การบรรยายหัวข้อเฉพาะ การนำเสนอรายงานการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านเอเชียศึกษาในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย
 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถส่งบทคัดย่อของการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข (โทร. 088-449-2404) หรือที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 07-567-2002-3, 2731 โทรสาร 07-567-2001

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/news?news_id=20130121134052

TOP