สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร