ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (Science, Engineering and Resources 2013) ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม 5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้เข้าการประชุมฯ ประกอบด้วย นักศึกษาและคณาจารย์ทั้งจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวนประมาณ 250 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/ser2013/

TOP