ข่าวทั่วไป

นักศึกษารวมพลังเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 คณะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประมาณ 300 คน ร่วมกับประชาชนอำเภอท่าศาลา ต้อนรับคณะเครือข่ายอาสาสมัครพลังชุมชนเข้มแข็ง ต่อสู้ยาเสพติด นำโดยนายเฉลิม กาญจนาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการไทย หัวใจสีขาว ประจำปี 2555 ในกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ"เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง ต้านยาเสพติด" โดยเดินเท้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยขบวนรณรงค์ผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา และจัดกิจกรรมเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงดนตรี บทกวีต้านภัยยาเสพติดบนเวทีศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลาด้วย

ประมวลภาพ

TOP