ประกาศผลการแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ ในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์