ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธกส.สาขาต้นเหรียง

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรจาก ธกส.สาขาต้นเหรียง จำนวน 70 คน เยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัยในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00-14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP