ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธกส.สาขาต้นเหรียง