ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี

ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จำนวน 8 คน นำโดย รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ศึกษาดูงาน "ระบบการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

TOP