ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา