ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ สงขลา

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจำนวน 17 คน ศึกษาดูงานระบบทะเบียนและวัดผล ศูนย์บริการการศึกษา และการบริหารงานภาพรวมส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-15.00 น.

TOP