ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์