ข่าวเด่น

เปิดบริการแล้ว!! คลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

 
   
 
เปิดให้บริการแล้ว คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ปรึกษาความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว กระดูก กล้ามเนื้อ ฯลฯ ภายใต้การดูแลของ นักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด
 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว กระดูก กล้ามเนื้อ ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย แขกผู้เกียรติภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมตัดริบบิ้นเปิดคลินิกอย่างเป็นทางการ
 
รองศาสตราจารย์ ทวีพร ประลมพ์กาญจน์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า คลินิกกายภาพบำบัด เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ในหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 ในลักษณะของการบริการวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานอย่างเต็มระบบเพื่อขยายการให้บริการไปยังบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้จัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด และได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ และงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการเปิดให้บริการได้ในวันนี้
 
สำหรับบริการของคลินิกประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การให้บริการรักษาความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนของโลหิต ผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด
 
คลินิกกายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เปิดทำการปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. นอกเวลาทำการปกติ 17.00-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุด วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำการรักษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-672571-4

ประมวลภาพ
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP