ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา PULINET วิชาการ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน