ข่าวทั่วไป

ประธานสภาอุตสาหกรรมเมืองคอน มอบกระเช้าปีใหม่อธิการบดีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา คุณยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระเช้าของขวัญเนื่องโนโอกาสปีใหม่ 2556 แก่ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP