ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมการเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบุคลากรและนักศึกษารายวิชาโครงงาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมการเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบุคลากรและนักศึกษารายวิชาโครงงาน โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการคำนวณเพื่อการเตรียมสารละลาย และการบรรยายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสารละลาย นอกจากการบรรยายแล้วยังมีการฝึกปฏิบัติในการเตรียมสารละลายจริงซึ่งเริ่มตั้งแต่การคำนวณ เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสารละลาย และลงมือเตรียมสารละลาย โดยนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการฝึกปฏิบัติ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/

TOP