ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษา บัณฑิตศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คูหา 39 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและอาจารย์ในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ คูหา 39 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวในแนะนำนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

TOP