ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอังคาร กัลยาณพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ในเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ เมรุวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งศิลปิน นักเขียน และผู้ที่ชื่นชมในผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ด้วยหวังมาร่วมไว้อาลัยแด่ศิลปินและกวีผู้มากความสามารถเป็นครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงประวัติและผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ การเสวนาเรื่อง "ชมความงาม - ตามความหมาย" การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย จากคณะอยุธยาศึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเอกลักษณ์เมือง และการขับร้องประสานเสียง โดยคณะอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
อังคาร กัลยาณพงศ์ มีภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวนครศรีธรรมราช ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นจิตรกรและกวีผู้คงไว้ซึ่งความเป็นไทย เรียกได้ว่าทุกๆ ตัวอักษรที่เรียงร้อยเป็นบทกวีเสมือนมีชีวิตและจิตวิญญาณ ผลงานของท่าน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ (S.E.A. Write ) ประจำปี 2529 จากผลงานกวีรวมเล่มชื่อปณิธานกวี และได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ในปี 2532

          เพื่อลบทุกข์โศก ณ โลกมนุษย์ ที่สุดสู่ยุคสุขเกษมศานต์
วานนั้นฉันจะป่นปนดินดาน เป็นฟอสซิลทรมานอยู่จ้องมอง
          สิ้นเสน่ห์วรรณศิลป์ชีวิตเสนอ ละเมอหาค่าทิพย์ไหนสนอง
อเนจอนาถชีวีทุกธุลีละออง สยดสยองแก่ถ่านเถ้าเศร้าโศกนัก
          แล้งโลกกวีที่หล้าวูบฟ้าไหว จะไปรจนารุ้งมณีเกียรติศักดิ์
อำลาอาลัยมนุษย์ชาติน่ารัก จักมุ่งนฤมิตจิตรจักรวาล
          ให้ซึ้งซาบกาพย์กลอนโคลงฉันท์ ไปทุกชั้นอินทรพรหมพิมานสถาน
สร้างสรรค์กุศลศิลป์ไว้อนันตกาล นานช้าอมตะอกาลิโก

 
ความในบทกวีตอนหนึ่งในปณิธานกวี ผลงานรางวัลซีไรต์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ จะยังไพเราะซาบซึ้งไปอีกนานแสนนาน การจากไปด้วยวัย 86 ปีของท่าน ถือเป็นการสูญเสียจิตรกรและกวีผู้มากความสามารถของชาติ แต่ผลงานที่ท่านได้รังสรรค์ไว้จะคงอยู่ให้ผู้คนได้ชื่นชมทั้งในรสวรรณศิลป์ และความงามในทางศิลปะ
 
ในนามผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปและขอยกย่องเชิดชูเกียรติท่านตลอดไป

ประมวลภาพ

TOP