นักศึกษาสาขาการตลาดควงนักศึกษานิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนการตลาด Scoopy i