ข่าวเด่น

นักศึกษาสาขาการตลาดควงนักศึกษานิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนการตลาด Scoopy i

 

   
          ทีม “ไอยาลังก๊า”  นักศึกษาสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยทีม “บูมเมอแรง” และทีม “ป่วน” นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนการตลาด Scoopy i ในการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือก   โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประกวด  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 3 
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า  การประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือก  มีทีมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 38 ทีม ในจำนวน 6 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีม เป็นทีมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยในครั้งแรก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2  ปีที่แล้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  รวมทั้งรางวัลการประกวดคลิป Scoopy i ออกลายซ่าส์
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวต่อว่า “สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นเสมอมา คือการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับกิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยกระตุ้นให้นักศึกษาทำอย่างต่อเนื่อง ผลแพ้ชนะเป็นเรื่องรอง   แต่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมเหมือนกับต้นกล้าสีเขียวสดใสที่กำลังจะเติบโตและผลิบาน”   
 
         ทั้งนี้  การประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Contest ครั้งที่ 5 เป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็น “อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส” ในด้านการสร้างเสริมแหล่งพัฒนาความรู้ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบ Active Learning ที่เน้นเรียนรู้คู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิชาการที่เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง  ทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา
 

TOP