ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารวิชาการ 5
 
การสัมมนาในครั้งนี้ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยด้านไม้ที่ มวล."
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP