ข่าวการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2556 โดยมีแผนการเรียนให้เลือก ดังนี้
- แผน ก.1 ทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่เรียน course work สำหรับผู้มีประสบการณ์การวิจัย
- แผน ก.2 เรียน course work หนึ่งปีการศึกษา และทำวิทยานิพนธ์
- แผน ข. เรียน course work สองปีการศึกษา

สามารถเรียนนอกเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
1. หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคารวิชาการ 8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2001-3, 0-7567-2449 (คุณกมลวรรณ คงยก)
2. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0-7567-3138,0-7567-3139
หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


TOP