นักศึกษา WMS หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ