สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ เรื่อง Marine Natural Product Research in a stream from Organic Chemistry to Chemical Biology