ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี