นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 หญิง ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2555