ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 หญิง ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2556 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 หญิง จำนวน 15 คน เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกศุภชัย ปลักปลา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาการ เป็นผู้ควบคุมดูแล
 
ในการนี้ นางสาวพิราภรณ์ จินดาวัฒนพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่หัวหน้ากองพัน ในการฝึกชั้นปีที่ 4 หญิง ประมาณ 400 คน และได้ทำหน้าที่รายงานยอด และนำกล่าวคำปฏิญาณในพิธีปิดการฝึก
 
การฝึกดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารฯ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคำชมเชยจากครูฝึกว่า มีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการฝึกเป็นอย่างดี

TOP