ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "เสนาะศิลป์ ร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค" กับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ