หารือร่วมระหว่าง บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งเมืองจราจรจำลอง