ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในงาน สหกิจศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 7 "มองอนาคตการทำงาน ผ่านประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่"