รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา