ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานวันวิชาการ-กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556