ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานวันวิชาการ-กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานวันวิชาการ-กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP