ข่าวทั่วไป

WMS จัดโครงการ MBA Walailak Rally Open 2013 ณ เส้นทางมวล.- จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา WMS โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จัดโครงการ MBA Walailak Rally Open 2013 ครั้งที่ 1 เส้นทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - จังหวัดกระบี่ ผลปรากฎว่า ทีมจากบริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
 
โครงการ MBA Walailak Rally Open 2013 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของสำนักวิชาการจัดการ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงอาหารเด็กชายบ้านศรีธรรมราช ทั้งนี้ WMS สำนักวิชาการจัดการ ขอขอบคุณผู้อุปการคุณที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการ "MBA Walailak Rally Open 2013" และผู้ร่วมแข่งขันทุกท่าน

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP