ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร