๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ที่ ม.วลัยลักษณ์