ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ขอบคุณเครือข่ายร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญเครือข่ายภาคีร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 อาทิ สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลากศน.ท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สำนักกวีน้อยเมืองนคร บริษัท ทีโอที บริษัทโตโยต้าเมืองคอน หน่วยงาน ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา รวมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยในประเด็นความร่วมมือ ความสำเร็จและสะท้อนข้อคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนางานในปีต่อไป รวมทั้งเป็นการขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็กและเยาวชน
 
สำหรับในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ของการจัดงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ประชุมได้มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือคัดสรรกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากกิจกรรมที่เป็นสาระความรู้ วิชาการ ความบันเทิงแล้ว ยังได้ต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งเสริมปลูกฝังสอดแทรกในทุกกิจกรรมอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP