ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สนใจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ มวล.

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น.-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งไปที่ wms-btedc@gmail.com โทรสาร 075-672202 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ห้อง 113 อาคารวิชาการ 3 หมดเขตรับสมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 
ใบสมัครสอบ TOEIC

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP