ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชุดก่อตั้ง) ร่วมประชุม