ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จังหวัดสงขลา จำนวน 89 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ทองรักษจันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ พูดคุย และนำชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP