ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา