ข่าวการศึกษา

WMS ขอเชิญนักศึกษามวล. ชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน..ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน @ WU

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานนะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ และส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในคณะที่ไม่ได้ศึกษาด้านการเงิน(Non-Finance) ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายจากการทำงาน มีการออมเงินและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองได้ในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ: บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ โทร.075-67-2227, 075-67-2665-6
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ (รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น )

ลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmYuaWB7uoLLdDZuTlVmcVBKQU5uZ29zRDl

TOP