ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นำผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จำนวน 90 คน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร กล่าวต้อนรับและพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP