ข่าวเด่น

มวล.จัดโครงการปั่นจักรยานศึกษาผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง

   
 
 
          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิด  พร้อมร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการปั่นจักรยานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจัดขึ้น  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะและผลกระทบการสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประมาณ 50 คนเข้าร่วม
 
         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้จากภูมิประเทศจริง มองเห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะและผลกระทบการสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากภัยธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ เพื่อจะหาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป   โดยเส้นทางการปั่นจักรยานดังกล่าว เริ่มจากวงเวียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผ่านไปยังบริเวณชายหาด บ้านในถุ้ง หาดซันไรซ์ หาดทรายแก้ว วัดทางขึ้น หาดวัดบ้านเราะ และสิ้นสุดที่บ้านสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 ขอขอบคุณภาพจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 

TOP