ข่าวทั่วไป

ธกส.สาขาท่าศาลา ดูงานฟาร์มหาวิทยาลัย


 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานแผนกพัฒนาธุรกิจของธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าศาลา นำโดย คุณสุชาติ ลิ่มปรัญชญา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ท่าศาลา ได้นำเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารในโครงการพักชำระหนี้ของธนาคาร ประมาณ 80 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย ในแผนกต่างๆ เช่น แผนก แปลงพืช แปลงปาล์มน้ำมัน , แผนกปศุสัตว์ , โรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่ม เป็นต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับและบรรยาย เรื่อง " เทคนิคการสังเกตการณ์ขาดสารอาหารและการเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการฟาร์มและพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับอีกด้วย
 
ประมวลภาพ
 

TOP