ข่าวการศึกษา

ชาวไทยชาวนครศรีธรรมราชร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ๒๕ กุมภาพันธ์

        มาฆบูชามาบรรจบครบอีกครั้ง ชาวพุทธน้อมประนังพระชินสีห์
พระเขี้ยวแก้วซ้ายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราชศาสน์แก่นใจ
        ๒๕ กุมภาพันธ์ ร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ เรียกผ้า "พระบฏ"งามสะอาดจักหาไหน
ผ้าพระราชทานฯ สามผืนชื่นฉ่ำใจ พระบรมราชินีแห่งไทยใสสดงาม
        พระบรมโอรสาธิราชผืนที่สอง พระองค์น้องมกุฏราชกุมารีศรีสยาม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สง่าวาม ผ้าพระบฏทั้งสามคือมงคล
        อีกพระบฏของปวงประชาบ่าไหลหลั่ง ดุจน้ำตกพรูพรั่งหรือดั่งฝน
หน่วยราชการบริษัทจัดผู้คน ด้วยกมลมั่นพิสุทธิ์พุทธบูชา
        ผ้าพระบฏนานาชาติพิลาสล้ำ จะร่วมนำธรรมบุตรพุทธศาสนา
เคียงตามงามสีสันทั่วมรรคา นครอันงามสง่าราชาธรรม
        ผ้าพระบฏเริ่มมีสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คลื่นซัดสาดติดชายทะเลปากพนังช่างงามขำ
คนปากพนังพรั่งพร้อมน้อมกันนำ ถวายเจ้าเมืองชื่นฉ่ำห้วงหัวใจ
        ทรงให้แห่ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ เจดีย์ศรีธรรมราชผุดผาดใส
ราว พ.ศ.๑๖๐๐ กว่าน่าภูมิใจ เหล่าลูกหลานควรรักษาไว้นิรันดร
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
อังคาร ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖


 

 


TOP