ชาวไทยชาวนครศรีธรรมราชร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ๒๕ กุมภาพันธ์