มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Crazy 5 WMS Tourism ในกิจกรรม "ชวนน้องท่องบุญ"