ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล /สำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน BOOK FAIR "มหกรรมงานแสดงหนังสือแห่งปี"