ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดคงคาวง (วัดในเขียว) ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ จำนวน 13 ท่าน และกระดูกอาจารย์ใหญ่ จำนวน 12 ท่าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือญาติอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักแพทยศาสตร์ กล่าวว่า การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษาแพทย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่นักศึกษาแพทย์จะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อท่านอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งได้อุทิศร่างของท่านเพื่อนักศึกษาแพทย์อันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวง ไม่เพียงนักศึกษาแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในชุมชนสังคมที่นักศึกษาแพทย์จะได้ไปพบในอนาคตด้วย นับได้ว่าท่านอาจารย์ใหญ่ได้ให้ความเมตตาต่อปวงชนอย่างมากมาย การที่นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้จากร่างกายของท่านอาจารย์ใหญ่นั้น ไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่จะได้สัมผัส ซึมซับความรู้สึกและเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมไปด้วยโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเป็นแพทย์ในอนาคต
 
"โอกาสนี้พวกเราทุกคนมีความซาบซึ้งต่อความเมตตาของท่านอาจารย์ใหญ่ผู้ซึ่งอุทิศร่างทั้งๆที่ท่านสิ้นบุญไปแล้ว ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ใหญ่ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดให้สมกับท่านได้ทำคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายอย่างมากมาย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร กล่าว
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ใหม่ ที่ได้ดำเนินการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนทบตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2551 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ รวมจำนวน 5 รุ่น

ประมวลภาพ

TOP