ข่าวทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรม " สานสัมพันธ์ - เสวนา ศิษย์เก่า มวล. "

ด้วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับโครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรม "สานสัมพันณ์ -เสวนา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" เพื่อสานสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ที่ทำงานอยู่ภายใน ม.วลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

TOP