ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรม " สานสัมพันธ์ - เสวนา ศิษย์เก่า มวล. "