ข่าวการศึกษา

WMS เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท MBA, MM ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
และระดับปริญญาโท (MBA,MM) บัดนี้ ถึง 26 ก.พ. 56
ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ บัดนี้ ถึง 31 มี.ค.56


ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208, 089-2904445 โทรสาร 0-7567-2482
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ : : https://docs.google.com/forms/d/1GbDI5_OU64kObktYbrBdA4fNdbuNjUQp8U0MyQlzjNk/viewform?embedded=true


TOP