อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสนองานวิจัยด้านการท่องเที่ยว